Tecido de arame e malla

Principais aplicacións

Electrónica

Filtración industrial

Garda segura

Peneirado

Arquitectura